Siparis Telefon:


0 216 671 98 99 / 0530 498 56 56

ALIŞVERİŞ SEPETİ
0 ürün var.
 
YABANCI DİL

 

İNGİLİZCE BAŞLANGIÇ

İNGİLİZCE BAŞLANGIÇ 

 

SELAMLAŞMALAR

 

Hello    /helo/   Merhaba       
Hi    /hay/   Merhaba       
Welcome    /velkam/   Hoşgeldin(iz)       
Good morning    /gud mornin/   Günaydın       
Good afternoon    /gud eftırnuun/   Tünaydın       
Good evening    /gud ivning/   İyi akşamlar       
Good night    /gud nayt/   İyi geceler       
Have a nice day.    /hev e nays dey/   İyi günler       
Have a good holiday.    /hev e gud holidey/   İyi tatiller       
Have a nice weekend    /hev e nays vikend/   İyi haftasonları       
Have a nice weekend    /hev e nays vikend/   İyi haftasonları       
How are you?    /haw ar yu/   Nasılsınız?       
Fine, thanks. And you?    /fand thenks, end yu/   İyiyim teşekkürler, ya siz?       
See you later    /si yu leytır/   Sonra görüşürüz.       
See you tomorrow    /si yu tımarrov/   Yarın görüşürüz.       
Good bye    /gud bay/   Hoşcakal (güle güle)       
Bye    /bay/  


Hoşcakal (güle güle)


 

 

TANITMA

 

My name is Mehmet.    /may neym iz Mehmet/   Benim adım Mehmet       
What is your name?    /vat iz yor neym/   Sizin adın (sizin adınız) nedir?       
I am Mehmet.    /ay em Mehmet./   Ben Mehmet.       
This is Fatma.    /dis iz Fatma/   Bu Fatma.       
This is my friend..    /his iz may firend./   Bu benim arkadaşım.       
Nice to meet you.    /nays tu mit yu/   Sizinle tanışmak güzel.       
Pleased to meet you.    /plizd tu mit yu/   Sizinle tanıştğıma memnun oldum.       
Introduce yourself.    /introdyus yorself/   Kendi tanıt.       
I want to introduce myself.    /ay want tu introdyus mayself/   Kendimi tanıtmak istiyorum.       
I am from Turkey.    /ay em from Törki/   Ben Türkiye'liyim       
Where are you from?    /ver ar yu from/   Nerelisin(iz)?


GENEL İFADELER


 

Welcome to Turkey    /velkam tu törki/   Türkiye'ye hoş geldiniz       
I understand (I see)    /ay understend/, /ay si/   Anlıyorum.       
I don't understand.    /ay dont andırstend/   Anlamıyorum.       
I know    /ay nov/   biliyorum       
I don't know    /ay don nov/   bilmiyorum       
I want    /ay vant/   istiyorum       
I don't want    /ay don vant/   istemiyorum       
I am lost    /ay em lost/   kayboldum       
Where am I?    /ver em ay/   neredeyim?       
Where is bank?    /ver iz benk/   Banka nerede?       
Hurry up    /hari up/   acele et       
I am late. (we are late.)    /ay em leyt/, /we ar leyt/   geç kaldım, geç kaldık       
I am hungry.    /ay em hangri)   Karnım aç.       
I am thirsty.    /ay em thörsti/   susuzum       
That's ok.    /deds okey/   tamam       
All right.    /ol rayt/   pekala, tamam       
It is very important.    /it iz veri importınt/   çok önemli       SAYILAR


 

1 one    /van/   bir       
2 two    /tu/   iki       
3 three    /thri/   üç       
4 four    /for/   dört       
5 five    /fayf/   beş       
6 six    /siks/   altı       
7 seven    /sevın/   yedi       
8 eight    /eyt/   sekiz       
9 nine    /nayn/   dokuz       
10 ten    /ten/   on       
11 eleven    /ilevın/   onbir       
12 twelve    /tvelf/   oniki       
13 thirteen    /thörtiin/   onüç       
14 fourteen    /fortiin/   ondört       
15 fifteen    /fiftiin/   onbeş       
16 sixteen    /sikstiin/   onaltı       
17 seventeen    /sevıntiin/   onyedi       
18 eighteen    /eytiin/   onsekiz       
19 nineteen    /naytiin/   ondokuz       
20 twenty    /tventi/   yirmi       
21 twenty one    /tventi van/   yirmi bir       
22 twenty two    /tventi tu/   yirmi iki<

Facebook'ta Payla